Περί Φωτογραφίας και άλλων – Εκπομπή 4η

Events

Οι καλύτερες παλιές φωτογραφίες είναι αυτές που έχουν άρωμα και αίσθηση άλλων εποχών που μπορείς να τις κοιτάς για ώρες και να αφήνεις το μυαλό σου να ταξιδεύει.
… αυτές που σε μεταφέρουν στον χώρο και στον χρόνο τους.
Ο χρόνος είναι μονοδιάστατος, ρέει από το παρελθόν στο μέλλον και είναι ανεπίστρεπτος, ενώ ο χώρος είναι μορφή ύπαρξης της ύλης και είναι τρισδιάστατος. Εκεί που συναντώνται χρόνος και χώρος μεταφερόμαστε …σαν να δακτινιζόμαστε μέσω της φωτογραφίας…Δεν είναι θαυμάσιο?

Σε πρώτη ματιά,
Μια φωτογραφία μπορεί
να μας πληροφορήσει
σε δεύτερη μπορεί να μας αγγίξει…
και να μην ξεθωριάσει ποτέ…