ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ …
ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ON PHOTOGRAPHY

Η Φωτογραφική Ομάδα ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ON PHOTOGRAPHY team, ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου 2014, αποτελούμενη από μέλη αποφοίτους του ογδόου σχολείου Αθηνών και από τον φωτογράφο Δημήτρη Λαχανοκάρδη, με στόχο την δημιουργία Φωτογραφικού Εργαστηρίου.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα θεωρήθηκε το ερευνητικό πνεύμα, η αδογμάτιστη σκέψη και η διάθεση απαγκίστρωσης από κάθε είδους στεγανά, απλοποιήσεις και τετριμμένα στερεότυπα.
Επίσης , η γενική διάθεση έκφρασης μέσω της φωτογραφικής τέχνης , καθώς και η ανάγκη εκφοράς ενός προσωπικού φωτογραφικού λόγου είναι προαπαιτούμενα μιας επιτυχημένης συμμετοχής, επομένως είναι τόσο επιθυμητά, όσο και απαραίτητα.

Απαραίτητος εξοπλισμός κάθε ενδιαφερομένου-(ης) να διαθέτει φωτογραφική μηχανή.
Απώτατος δε στόχος σε αυτόν που παρακολουθεί, εκτός από την τεχνική γνώση του μέσου και την βελτίωση της αισθητικής του, σαν φωτογράφος άλλα και σαν θεατής, να μπορέσει κάποια στιγμή αν θέλει να ξεχωρίσει και να διακρίνει τις φωτογραφίες του που είναι το προσωπικό του έργο, φωτογραφίες δηλαδή που έχουν σχέση με αυτόν, με την προσωπικότητα του, με την ιδιοσυγκρασία του, με τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο, με τους λόγους που κάνει μια φωτογραφία, για να μπορέσει κάποια στιγμή να κτίσει μια δημιουργική πρόταση .
Σκοπός η γνωριμία με το έργο μεγάλων φωτογράφων, η κατανόηση της φωτογραφίας από τεχνικής και αισθητικής άποψης καθώς και η παρουσίαση και κριτική των φωτογραφιών των συμμετεχόντων μελών του φωτογραφικού εργαστηρίου.

Στο κύκλο των συναντήσεων και συζητήσεων περί φωτογραφίας μας απασχόλησαν ερωτήματα σχετικά με το τι είναι φωτογραφία, αν – και τι – μπορεί να υπάρχει πέρα από τις γνωστές φωτογραφικές εφαρμογές, αν η φωτογραφία (μπορεί να) είναι (και) τέχνη, πώς και πότε μπορεί να είναι. Αν μπορεί να ενδιαφέρει ανθρώπους που φωτογραφίζουν τακτικά ή περιστασιακά, που φωτογραφίζουν στις διακοπές τους, στις φιλικές συναθροίσεις, που επικεντρώνονται στα πρόσωπα της οικογένειάς τους, σε τοπία ή ζώα και που διερωτώνται αν αυτό είναι το μόνο είδος φωτογραφίας που μπορούν να κάνουν και αν τα όποια άλλα είδη είναι μόνο για επαγγελματίες φωτογράφους. Αν μπορεί να ενδιαφέρεται ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε προβληματίζεται σχετικά με το αν φωτογραφίζοντας κάποιος μπορεί να αποτυπώσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την προφανή πραγματικότητα, τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό και πώς θα μπορούσε να γίνει.

Ο κύκλος των συναντήσεων και συζητήσεων περί φωτογραφίας κατέληξε σε σεμινάριο φωτογραφικής τεχνικής και μάθημα εξοικείωσης με το φωτογραφικό εξοπλισμό. Ήταν και είναι απαιτούμενο οι συμμετέχοντες να έχουν λυμένα τα βασικά μιας τεχνικά επαρκούς φωτογραφίας. Και τούτο, όχι γιατί είναι πραγματικά απαραίτητο στη διάρκεια των συζητήσεων, αλλά περισσότερο προκειμένου να μη μας κατατρέχει η ανασφάλεια και η αμφιβολία σχετικά με την τεχνική διαδικασία της φωτογραφικής λήψης – με πιθανότερη συνέπεια την συχνή ή και μόνιμη παρέκκλιση των συζητήσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης πρακτικών ζητημάτων.

Οι περισσότερες συζητήσεις για τη φωτογραφία στρέφονταν γύρω από το κοινότοπο γεγονός ότι η φωτογραφία παρέχει πληροφορίες για την εμφάνιση αντικειμένων και γεγονότων στον κόσμο. Αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει σε δύο σχετιζόμενα προβλήματα.

Πρώτο, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την πληροφόρηση; Πώς μπορεί η φωτογραφία να είναι τέχνη, εάν είναι στενά συνδεδεμένη με την αυτόματη παραγωγή πληροφοριών;

Δεύτερο, ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στη γνώση και την πληροφόρηση; Πώς μπορεί η φωτογραφία να παράγει γνώση, εάν είναι στενά συνδεδεμένη με την καταγραφή των στιγμιαίων εμφανίσεων.

Αλλά υπάρχει κι ένα τρίτο ερώτημα: Ποια η σχέση ανάμεσα στη γνώση και την τέχνη; Απαντώντας άμεσα στα δύο προηγούμενα ερωτήματα πιστεύεται ότι θα δοθεί απάντηση και στο τρίτο αυτό ερώτημα.

Συνεχίζουμε σε χρόνο 1/7,μια φορά την εβδομάδα, και μεγαλώνουμε το βάθος πεδίου για περισσότερη διαύγεια…