Η φωτογραφική ομάδα ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ξεκίνησε το 2014 από μέλη των Αποφοίτων του Όγδοου Σχολείου Αθηνών και από τον φωτογράφο Δημήτρη Λαχανοκάρδη, ο οποίος δεν αποβλέπει σ΄ένα στείρο μάθημα αλλά στη δημιουργία φωτογραφικού εργαστηρίου ώστε να βοηθούνται  τα μέλη να αρθρώσουν το δικό τους φωτογραφικό λόγο και να επιτυγχάνεται εκάστοτε μια συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων με το φωτογραφικό αντικείμενο να βρίσκεται διαχρονικά στο προσκήνιο.

Σκοπός της ομάδας η γνωριμία με το έργο μεγάλων φωτογράφων, η κατανόηση της φωτογραφίας από τεχνικής και αισθητικής άποψης καθώς και η παρουσίαση και κριτική των φωτογραφιών των μελών της.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα θεωρείται το ερευνητικό πνεύμα, η αδογμάτιστη σκέψη και η διάθεση απαγκίστρωσης από κάθε είδους στεγανά, απλοποιήσεις και τετριμμένα στερεότυπα. Επίσης η γενική διάθεση έκφρασης μέσω της φωτογραφικής τέχνης , καθώς και η ανάγκη εκφοράς ενός προσωπικού φωτογραφικού λόγου, που θα αναδείξουν τη μοναδικότητα της προσωπικής τους οπτικής, είναι προαπαιτούμενα μιας επιτυχημένης συμμετοχής, επομένως είναι τόσο επιθυμητά, όσο και απαραίτητα.