ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 15 ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΖΩ

Events

Video Παρουσίασης 15 Φωτογράφων της ομάδας Περί Φωτογραφίας στο cafe-bar Ιζω στις 12 Ιουνίου 2016.

Η παρουσίαση ήταν αφιερωμένη στον ογδοήτη εξέχοντα δικηγόρο Γρηγόρη Καραβά, μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας που δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν όμως παρών στην βραδυά μέσω των φωτογραφιών του.