ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – THE BEST 2021 -BW

Εργαστήρι

Παρουσιάζουμε τις  the best of  BW φωτογραφίες μας ως μέλη του εργαστηρίου ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ , του έτους 2021, εκείνες που περνάνε ένα ορισμένο όριο ενδιαφέροντος που εμείς βάλαμε στον εαυτό μας.

Βλέπουμε ζωή όταν φωτογραφίζουμε, μετά βλέπουμε φωτογραφίες, δουλεύουμε το ανυπόμονο φως που ξεπροβάλλει στα σκοτεινά-κάνουμε ό,τι μπορούμε – δίνουμε ό,τι έχουμε.

Η αμφιβολία μας είναι το πάθος μας και το πάθος μας είναι ο σκοπός μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι η τρέλα της τέχνης.