ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

Εργαστήρι

Καλοκαίρι 2021

Παρουσιάζουμε τις φωτογραφίες μας,  ως μέλη του εργαστηρίου του Δημήτρη Λαχανοκάρδη ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ /ON PHOTOGRAPHY,   εκείνες που περνάνε ένα ορισμένο όριο ενδιαφέροντος που εμείς βάλαμε στον εαυτό μας.
Βλέπουμε ζωή όταν φωτογραφίζουμε, μετά βλέπουμε φωτογραφίες, δουλεύουμε το ανυπόμονο φως που ξεπροβάλλει στα σκοτεινά-κάνουμε ό,τι μπορούμε – δίνουμε ό,τι έχουμε.

Η αμφιβολία μας είναι το πάθος μας και το πάθος μας είναι ο σκοπός μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι η τρέλα της τέχνης.