27.07.2022

Γιώργος Μιχάλης

Επιμέλεια φωτογραφίας: Δημήτρης Λαχανοκάρδης